PROGRAM PIELGRZYMEK:

~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

  • Uroczyste rozpoczęcię roku szkolnego w poniedziałek Msz± ¶w. o godz. 8.00. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli.
  • W tym tygodniu mamy I Czwartek, I Pi±tek i I Sobotę miesi±ca. W I pi±tek spowiedĽ dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00 oraz dodatkowa Msza ¶w. o godz. 16.30.
  • W I Pi±tek przed południem księża odwiedz± chorych w naszej parafii. Prosimy o zgłaszanie adresów w kancelarii.
  • Powakacyjne spotkanie dla ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 9.00.
  • Piesza Pielgrzymka do W±wolnicy wyrusza sprzed Ko¶cioła ¶w. Krzyża w sobotę 6.IX po Mszy o godz. 6.00. Zapisy w kancelarii.
  • Wyjazd autobusem na Uroczysto¶ci do W±wolnicy w niedzielę 7.IX sprzed naszego ko¶cioła o godz. 8.30. Zapisy w kancelarii.
  • W niedzielę 7.IX Szafarze zanios± Komunię ¶w. do osób chorych. Prosimy o zgłaszanie ich  adresów.
  • Po¶więcenie przyborów szkolnych w niedzielę 7.IX na Mszy ¶w. o godz. 10.30.
  • Trwa zbiórka ofiar i przyborów szkolnych dla dzieci.
  • W miesi±cu sierpniu zachęcamy do abstynencji od alkoholu.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

 

30.08 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

30.08 - Intencje mszalne: Strona Główna

23.08 - Intencje mszalne: Strona Główna

23.08 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

23.08 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

25.07 - Nowa odsłona działu: Duszpasterze

archiwum


XXII Niedziela Zwykła – 31 VIII 2014 r.  

        7.00 – + Stefania, Jan, Michał, Katarzyna, ++ DUDZIAKÓW.

        9.00 –    Dziękczynna z racji 7 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       dla Izabeli, Radosława i ich syna Filipa.

        9.00 – + Stanisława BAŃKA (4 r.)

        9.00 – + Natalia WÓJCIK (8 m.)

G   10.30 –    Dziękczynna z racji 45 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i opiekę M.B. dla Zofii i Zenona.

G   10.30 –    Dziękczynna z racji r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Kai i jej rodziców.

G   10.30 – + Stanisław (13 r.), Józefa, Andrzej, ++ NIZIUKÓW, Jan SZALAST.

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Dziękczynna z racji 13 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Marty i Daniela,

                       oraz dla ich dzieci: Klaudii i Mikołaja.

                2.    Dziękczynna z racji 30 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Jolanty i Leszka KOŁODZIEJÓW,

                       oraz dla całej rodziny.

                3.    Dziękczynna z racji r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       ¶wiatło Ducha ¦w. i zdrowie dla Grzegorza.

                4.    Dziękczynna z racji 55 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary, Tadeusza i całej rodziny.

                5.    Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o poprawę relacji

                       małżeńskich i rodzinnych, oraz o zgodę i Boże błogosławieństwo

                      dla Eweliny i Krzysztofa z racji 2 r. ¶lubu.

                6. + Stefan, Stefania, Bronisława, Zbigniew.

                7. + Mieczysław (3 r.), ++ SZKUTNIKÓW, BŁASZCZUKÓW.

                8. + Bronisława PAWLAK (5 m.)

                9. + Anna (44 r.), ++ WÓJCIKÓW, SZYCHÓW, KRĘGLICKICH,

                    ++ KURANTÓW, GŁASZEWSKICH, + dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

 

      18.00 – + Ewelina (14 r.), Tomasz SÓJKA (5 m.)

 

Poniedziałek – 1 IX 2014 r. BŁ. BRONISŁAWY

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.00 – + Tadeusz ADAMCZYK (4 m.)

        8.00 –    W intencji nauczycieli i uczniów rozpoczynaj±cych nowy rok szkolny.

      18.00 – + Marian SAMUŁA (5 m.)

      18.00 – + Helena SKUBICHA (7 m.)

      18.00 – + Jan WÓJCIK (30 r.)

      18.00 – + Bolesław SOBIECH (22 r.)

       

Wtorek – 2 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefan i Zdzisława ¦WIECA, Stefan i Jadwiga KRUDOWSCY,

                    + Stefania KRZYŻANOWSKA.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.30 – + Anna (30 r.), Stanisław, ++ MAZURKÓW.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego.

 

¦roda – 3 IX 2014 r. ¦W. GRZEGORZA WIELKIEGO

        7.00 –    W intencji dzieci poczętych.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Włodzimierz (26 r.), Zofia.

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 –    O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. i zdrowie dla Izabeli,

                        oraz + Grażyna (6 r.).

      18.00 – + Izabela, Henryk BOROWIEC.

      18.00 – + Maria, Wacław, Halina, Katarzyna, ++ WOŁOSIUKÓW.

 

I Czwartek – 4 IX 2014 r.

        7.00 –    Dziękczynna z racji r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       opiekę M.B., dary Ducha ¦w. i zdrowie dla Renaty.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józef (17 r.), ++ SIKORÓW, KRÓLÓW.

        7.30 – + Helena (11 r.), Stanisław, ++ GWIAZDÓW, PALUCHÓW.

      18.00 –    Dziękczynna z racji 21 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       opiekę M.B. i zdrowie dla Elżbiety, Mariusza i ich dzieci.

      18.00 –    O ¶więto¶ć dla kapłanów.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

 

I Pi±tek – 5 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Adolf KOTYŁA (7 r.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      16.30 – + Włodzimierz (26 r.), Zofia, ++ KRASZEWSKICH.

      18.00 –    Dziękczynna z racji 8 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i potrzebne łaski dla Agnieszki, Marcina i ich córki Nadii.

      18.00 – + Elżbieta WIELEBA (30 dz.)

 

I Sobota – 6 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 –    Dziękczynna z racji 19 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       opiekę M.B. i zdrowie dla Beaty i Tomasza.

        7.30 –    Dziękczynna z racji 11 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Haliny, Krzysztofa i ich dzieci.

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      14.30, 15.30 – ¦lubne.

      18.00 – + Zdzisław KOCEMBA (19 r.)

      18.00 – + Stanisława, Edward, Michał ZIAJA.

 

XXIII Niedziela Zwykła – 7 IX 2014 r.  

        7.00 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Reginy FILIPEK.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        9.00 – + Marianna, Władysław PLUTA, Alina, Zofia, Antoni.

        9.00 – + Regina (imieninowa), Józef, Stanisław, Wiktor, Józefa, Marek, Łucja,

                    ++ STEFANIAKÓW, GAWRYLÓW, MITURÓW.

        9.00 – + Ada (17 r.), Tadeusz (7 r.), ++ PIETRUSZKÓW, Paweł, Józefa,

                    + Bronisław, ++ ROGULSKICH, Bronisława, Stefan, ++ WITKÓW.

G   10.30 – + Irena, Wacław, ++ KASZÓW, WÓJTOWICZÓW.

G   10.30 – + Edward (1 r.), ++ TREPIAKÓW, WACHÓW.

G   10.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

G   10.30 –    Dziękczynna z racji 15 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, wiarę

                       i zdrowie dla Martyny.

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla s. Reginy.

      18.00 – + Jan WÓJCIK (14 r.), Stefania, Leszek, Katarzyna, Walenty,

                    ++ GARCZYŃSKICH.

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

24.08.2014

 

Konrad DADEJ kaw. z par. tut.

i Aleksandra Anna SIKORA panna z par. p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych

                                                                                                                    w Lublinie

 

Mariusz BOROWIEC kaw. z par. p.w. ¶w. Józefa w Lublinie

i Ewelina Maria FLOREK panna z par. tut.

 

Paweł GALANT kaw. z par. tut.

i Małgorzata KAFLIK panna z par. p.w. ¶w. Bonifacego w Warszawie

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com