~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

  • Spotkanie Zelatorów Kółek Różańcowych w poniedziałek (21.IX) o godz. 19.00 w sali domu katechetycznego.
  • Wszystkich rodziców, kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek / 21 IX /po  Mszy ¶w. wieczorowej w kaplicy.
  • W ¶rodę 24 IX o godz. 19.00  modlitwy o uzdrowienie.
  • Spotkanie rodziców przygotowuj±cych dzieci do I Komunii ¶w. będzie w przyszł± niedzielę / 28 IX / po Mszy ¶w. wieczorowej.
  • W przyszł± niedzielę go¶cić będziemy ks. Krzysztofa Kontka pracuj±cego na Ukrainie; jednocze¶nie rozpoczniemy 3-dniowe przygotowanie do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej.
  • Zapisy kandydatów do Bierzmowania w kancelarii do końca wrze¶nia.
  • ¦wietlica działaj±ca przy naszej parafii zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do udziału w zajęciach między 15.00 a 19.00.
  • ¦wietlica działaj±ca przy naszej Parafii, zaprasza osoby chętne pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Bliższe informacje w ¶wietlicy między godz. 15.00 a 19.00 od poniedziałku do pi±tku.
  • Jest bardzo ciekawy wrze¶niowy numer "Głosu ¶w. Antoniego".

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

20.09 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

20.09 - Intencje mszalne: Strona Główna

20.09 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

13.09 - Intencje mszalne: Strona Główna

13.09 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

7.09 - Intencje mszalne: Strona Główna

6.09 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

25.07 - Nowa odsłona działu: Duszpasterze

archiwum


XXV Niedziela Zwykła – 21 IX 2014 r.

        7.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

                       dla Tomasza z racji imienin.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        9.00 –    Dziękczynna z racji 41 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Aliny, Kazimierza, ich dzieci i wnuków.

        9.00 – + Aleksander, ++ WO¬NIAKÓW, BAKIERÓW.

        9.00 – + Janusz (36 r.), Stanisława, Franciszek, ++ MULAKÓW, Anna (39 r.),

                    + Bronisław, Czesław, ++ KRASUSKICH.

G   10.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

G   10.30 – + Eugeniusz (11 r.), Stanisław (11 r.), ++ WARDÓW.

G   10.30 – + Józef ANTOLIK (20 r.)

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Dziękczynna z racji 4 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i

                       potrzebne łaski dla Magdaleny, Marka i ich syna Antoniego.

                2.    Dziękczynna z racji 10 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Agnieszki i Pawła PIˇTEK, oraz ich córeczki Paulinki.

                3.    Dziękczynna z racji 45 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Haliny i Eugeniusza, ich dzieci i wnuków.

                4.    Dziękczynna z racji 30 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Krystyny i Andrzeja, ich córek i zięcia.

                5.    Dziękczynna z racji 26 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i uwolnienie z nałogów dla Pawła.

                6.    O zdrowie i Boż± opiekę dla Joanny.

                7.    O zdrowie dla Haliny.

                8. + Aniela KALISZ (6 m.)

                9. + Jadwiga (15 r.), Eugeniusz *(5 r.), ++ CEGLARZY, Helena (50 r.),

                    ++ FILANOWSKICH.

              10. + Helena (13 r.) i Czesław (6 r.) RÓŻEWICZOWIE.

              11. + Mieczysław KRAWCZYK (1 r.)

              12. + Stanisław (19 r.), ++ NIEZNAJÓW, WSZELAKICH,

                     + dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

 

      18.00 – + Marianna (6 r.), Zygmunt, ++ KOWALIKÓW, WIERUCKICH.

      18.00 – + Wiesław JAKUBOWSKI (5 r.), Waldemar, Stanisława, Jan.

 

Poniedziałek – 22 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 –    O zdrowie.

        7.30 –    O zdrowie dla Zofii.

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                        dla Grzegorza z racji r.ur.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Jan (27 r.), Apolonia, Wiktoria, Urszula, Longin,

                     ++ JANIAKÓW, MORAWSKICH.

       

Wtorek – 23 IX 2014 r. ¦W. O. PIO

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.30 – + Genowefa (8 r.), Antoni (33 r.), ++ SIKORÓW.

        7.30 – + Bernard (75 r.), Maria, Jan, Weronika, Marian, Stefan, Henryk,

                     ++ SIKORÓW.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego.

 

¦roda – 24 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Reginy FILIPEK z racji r.ur.

        7.30 – + Genowefa (14 r.), Jan, Janina, Jerzy.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Ks. Andrzej KARP (1 r.)

      18.00 – + Zbigniew SOBIESIAK (14 m.)

 

Czwartek – 25 IX 2014 r. BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.00 – + Jan DˇBROWSKI ( 3 r.)

        7.30 – + Zdzisława, Stanisław, Anna, Stanisław.

        7.30 – ++ ZDUNKÓW, MULAKÓW.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Mieczysław ŁUKASZYNIN.

      18.00 – + Tadeusz JEŃCZEŃ (2 r.)

 

Pi±tek – 26 IX 2014 r.

        7.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Bogusława z racji 70 r. ur.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Hipolit KOWALCZYK (2 m.)

        7.30 – + Longina MICHALEC.

      18.00 – + Irena ŻACZEK (1 r.)

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Władysława, Bolesław, Antonina, Andrzej.

 

Sobota – 27 IX 2014 r. ¦W. WINCENTEGO A PAULO

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.00 – + Józef (38 r.), Stanisława, Petronela, Jan, Stefan, ++ PAWŁATÓW.

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.30 – + Elżbieta WIELEBA (r. ur.)

        7.30 – + Andrzej GAĆKOWSKI (1 r.)

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                        dla Katarzyny i Pawła z racji 8 r. ¶lubu, oraz dla Piotra z racji 6 r.ur.

      18.00 – + Janina GONGOŁ.

      18.00 – + Wacław (34 r.), Bolesław, Stanisław, Zofia, ++ DRˇŻKÓW, OLCHÓW.

 

XXVI Niedziela Zwykła – 28 IX 2014 r.

        7.00 – + Ludwik, Bronisława.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        9.00 – + Lucjan TKACZYK (14 r.), Natalia, Władysław ZALEWA, Zbigniew.

        9.00 – + Natalia (9 m.), Władysław, ++ WÓJCIKÓW, Piotr DOLATOWSKI (22 r.),

                    + Kazimierz PAROL.

G   10.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

G   10.30 – + Marianna, Józef, Bronisława, Janina.

G   10.30 – + Wiktoria, Antoni, Stanisław PRAŻMO, Janusz SZCZERBETKO.

G   10.30 – + Piotr KUCHARSKI (2 r.)

      12.00 –    Zbiorowa.

      15.00 –    ¦lubna.

      18.00 – + Leszek KRZACZEK.

______________________________________________________________

¦.P. Franciszek FLUDRA zamieszkały przy ul. Modrzewiowej 28, zmarł 14.09.2014 r

¦.P. Stanisław FIGURA zamieszkały przy ul. Niepodległo¶ci 8, zmarł 19.09.2014 r.

¦.P. Janusz KUCHARCZYK zamieszkały przy ul. Tumidajskiego 16.

 

_______________________________________________________________

21.09.2014

 

Paweł PARKA kaw. z par. tut.

i Agata RADKOWSKA panna z par. p.w. ¶w. Wojciecha w Cieszanowie

 

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione