~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

 • Dzisiaj ( 3 maja ) imieniny obchodzi ks. Prałat Marian Matusik, w ¶rodę ( 6 maja ) będ± imieniny siostry Judyty – Przełożonej Domu, w pi±tek ( 8 maja) będ± ¶więtować imieniny ks. Abp Stanisław Budzik, ks. Proboszcz Stanisław Róg, ks. Profesor Stanisław Fel oraz pan Ko¶cielny Stanisław Orłowski – pamiętajmy w naszych modlitwach o dostojnych Solenizantach.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj ( 3 maja ) po Mszy ¶w. o godz. 12.00.
 • Młodzież z naszej parafii zaprasza na modlitwę uwielbienia dzisiaj ( 3 maja) po Mszy ¶w. wieczorowej.
 • W naszej parafii trwaj± katechezy. Zapraszamy w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
 • W niedzielne popołudnia okresu wielkanocnego Wspólnoty Neokatechumenalne prowadzić będ± ewangelizację przy figurze Matki Bożej z Lourdes. Zapraszamy wszystkich chętnych na godz. 15.30.
 • Nabożeństwo majowe ku czci NMP codziennie o godz. 17.15.
 • Próba liturgiczna dla kandydatów do Bierzmowania – w poniedziałek ( 4 maja ) o godz. 19.00 w ko¶ciele.
 • Spotkanie Akcji Katolickiej w ¶rodę ( 6 maja ) o godz. 19.00 w domu katechetycznym.
 • W tym tygodniu przypada I Czwartek miesi±ca - pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za powołanych i o powołania do Służby w Ko¶ciele.
 • Alumn Paweł Kałkus, który rozpocz±ł praktykę duszpastersk± w naszej parafii, zostanie wy¶więcony na diakona podczas uroczystej Mszy ¶w. w sobotę ( 9 maja ) w Archikatedrze Lubelskiej. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
 • Egzamin uzupełniaj±cy przed Bierzmowaniem w sobotę ( 9 maja ) o godz. 10.00 w domu katechetycznym.
 • Rodziców ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie z ks. Pawłem w przyszł± niedzielę ( 10 maja ) po Mszy ¶w. wieczorowej w domu katechetycznym.
 • Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje zbiórkę ofiar do puszek w przyszł± niedzielę ( 10 maja ) na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu i s±siednich krajach.
 • Przez cały miesi±c maj możemy składać ofiary do puszki znajduj±cej się za ławkami, które przeznaczone będ± na wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez Caritas.
 • W dniu 16 V organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do sanktuarium ¶w. Antoniego w Radecznicy, bliższe informacje  i zapisy u Pani Kasi w kiosku.
 • Organizowany jest wyjazd na spotkanie młodych nad Lednic± / 6 VI / zapisy w kancelarii.
 • ¦wietlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej parafii organizuje wakacyjny wypoczynek w górach. Bliższe informacji można otrzymać w ¶wietlicy lub na plakacie.
 • Jest nasz miesięcznik „Głos ¶w. Antoniego”: w tym numerze wiele interesuj±cych tekstów, homilie z rekolekcji i Wielkiego Tygodnia, informacje o nabożeństwach i wydarzeniach majowych.
 • W lipcu 2016 r. go¶cić będziemy młodzież przybył± na spotkanie z Ojcem ¦więtym w Krakowie. Już dzisiaj i w najbliższym czasie prosimy zgłaszać adresy osób mog±cych udzielić go¶cinno¶ci przybywaj±cym.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

03.05 - Intencje mszalne: Strona Główna

02.05 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

25.04 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

25.04 - Intencje mszalne: Strona Główna

25.04 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

19.04 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

18.04 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

18.04 - Intencje mszalne: Strona Główna

archiwum


V Niedziela Wielkanocna – 3 V 2015 r.

        7.00 – + Tomasz STANISZEWSKI (greg.)

        7.00 – + Kazimierz (10 r.), Albina, Franciszek, Henryk, ++ PAROLÓW,

                    + Natalia, Władysław WÓJCIK.

        9.00 – + Stefania (12 r.), Jan, Katarzyna, Michał, ++ DUDZIAKÓW.

        9.00 – + Paweł, Marianna, Władysław, Jan, ++ MYSZAKÓW,

                    + Jan, Stanisława, Henryk, ++ BOGUSZÓW.

        9.00 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

G   10.30 – + Alina (11 r.), Feliks, ++ WALKOWIAKÓW.

G   10.30 – + Stanisław MRÓZ (6 r.)

G   10.30 –    Dziękczynna z racji 12 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla Dominika.

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Za Papieża Franciszka, za kapłanów, misjonarzy, o nowe powołania

                       do służby w Ko¶ciele i do Żywego Różańca, za Ojczyznę,

                       o pokój na ¶wiecie, za katolickie ¶rodki przekazu.

                2.    Dziękczynna z racji 1 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Magdaleny i Krzysztofa,

                       oraz dla Klary w dniu Chrztu ¦w.

                3.    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i opiekę M.B. dla ks. Mariana MATUSIKA.

                4.    Dziękczynna z racji 16 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla Agnieszki i Magnusa LEMAN,

                        oraz dla ich dzieci.

                5.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B.

                       i zdrowie dla Edyty i Roberta z racji 10 r. ¶lubu, Zofii i Eugeniusza

                       z racji 47 r. ¶lubu, Bogumiły i Henryka z racji 42 r. ¶lubu,

                       oraz dla Kacpra i Marcina.

                6.    Dziękczynna z racji r. ur. i imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Moniki PRZYPIS.

                7.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B.

                        i zdrowie dla uczestników pielgrzymki do Lichenia.

                8.    O łaskę zdrowia dla Izabeli.

                9.    Dziękczynna z racji 15 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Natalii.

              10.    Dziękczynna z racji 63 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i potrzebne łaski dla Jolanty.

              11.    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       opiekę M.B. i zdrowie dla ks. Mariana MATUSIKA.

              12. + Gertruda (14 r.), Zygmunt (40 r.), ++ PAWŁOWSKICH.

              13. + Bolesława (8 r.)

              14. + Helena (16 r.), Ryszard (20 r.), Bogdan (23 r.), Justyna, Karol,

                     ++ SŁAWIŃSKICH.

              15. + Julia, Franciszek ŻUREK, Kazimierz SZULBORSKI.

              16. + Regina SIDOROWICZ (17 r.), Marianna MAZUR (15 r.)

              17. + Zbigniew STERNIK, Zofia, Marian, Zdzisław, ++ SZMITÓW.

 

      18.00 – + Marian KOLEK (greg.)

 

Poniedziałek  – 4 V 2015 r. ¦W. FLORIANA

        7.00 – + Czesław MAZUREK (6 r.)

        7.00 – + Karolina (16 r.), KOŁTUNÓW, KRAWCÓW, MARCÓW.

        7.30 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

      18.00 – + Marian SIECIECHOWICZ (10 r.)

      18.00 – + Tomasz STANISZEWSKI (greg.)

      18.00 – + Marian KOLEK (greg.)

 

Wtorek – 5 V 2015 r.

        7.00 – + Tomasz STANISZEWSKI (greg.)

        7.30 – + Marian KOLEK (greg.)

        7.30 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

        7.30 – + Rozalia, Józef KULPA, Zofia, Józef LACHOWICZ.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego

 

¦roda – 6 V 2015 r. ¦W. AP. FILIPA I JAKUBA

        7.00 – + Wojciech (8 r.), ++ SAGANÓW, LASOTÓW.

        7.30 –    Dziękczynna z racji 1 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Dominiki CELEBRAT.

        7.30 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       dary Ducha ¦w., opiekę M.B. i zdrowie dla s. Judyty.

        7.30 – + Feliksa (r. ur., imieninowa), ++ HARASIMIUKÓW,

                    + Stanisława (r. ur., imieninowa), ++ KOWALSKICH.

        7.30 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

      18.00 –    Dziękczynna z racji 40 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla Tomasza.

      18.00 – + Bronisława DĘBA (30 dz.)

      18.00 – + Marian KOLEK (greg.)

 

I Czwartek – 7 V 2015 r.

        7.00 –    Dziękczynna z racji 14 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla Ewy.

        7.30 – + Arkadiusz, Józef, ++ MAJKÓW.

        7.30 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę

                        Matki Łaski Bożej dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.

      18.00 – + Józef (26 r.), Karolina, (5 r.), ++ PODKO¦CIELNYCH.

      18.00 – + Marian gwizdek (8 r.)

      18.00 – + Konstancja (18 r,), Zygmunt (34 r.), ++ DANIEWSKICH.

 

Pi±tek – 8 V 2015 r. ¦W. STANISŁAWA

        7.00 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Stanisława ROGA

                       i ks. Stanisława FELA.

        7.30 –    O dary Ducha ¦w., opiekę M.B., siłę do służenia Bogu i Ko¶ciołowi

                       dla ks. Abpa Stanisława WIELGUSA, ks. Stanisława ROGA,

                        ks. Stanisława FELA i ks..Mariana MATUSIKA.

        7.30 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

        7.30 – + Alina ZIAREK (2 m.)

        7.30 – + Stanisław GAJEWSKI.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Stanisława.

 

Sobota – 9 V 2015 r.

        7.00 – + Danuta GRABOWSKA (6 r.)

        7.00 – + Aleksander (32 r.), Honorata (16 r.), Jan (8 r.), ++ ADAMCZYKÓW.

        7.30 – + Irena SKÓŁ (greg.)

        7.30 – + Zygmunt ROJEK (3 m.)

        7.30 – + Genowefa (41 r.), Feliks (71 r.), ++ KARPIŃSKICH,

                    + Władysław, Franciszka, ++ KSIˇŻKÓW.

      18.00 – + Albert WO¬NIAK (8 r.)

      18.00 – + Stanisław, Władysław, Genowefa, ++ NAKONIECZNYCH,

                     + Katarzyna, Marcin, Jan, Kazimierz, ++ KOŁODZIEJÓW,

                     + Wanda, Witold, ++ GAJEWSKICH. 


VI Niedziela Wielkanocna – 10 V 2015 r.

        7.00 – + Zenon (3 r.), ++ STYKÓW.

        7.00 – + Wieńczysław, ++ MIROSŁAWÓW, WO¬NIAKÓW.

        9.00 – + Antoni KUSZYK (27 r.)

        9.00 – + Helena (16 r.), Władysława (11 r.), Zygmunt (28 r.), Franciszek, Maria,

                    ++ KUZIUKÓW, JURGIELEWICZÓW.  

        9.00 – + Irena SOKÓŁ (greg.)

G   10.30 – + Ryszard KUPISZ (6 r.), Anna, Stanisław, Leszek, Antoni, Maria,

                     ++ TALAROWSKICH.

G   10.30 –    Dziękczynna z racji 30 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i potrzebne łaski dla Teresy i Adama, ich dzieci i wnuczek.

G   10.30 –     Dziękczynna z racji 7 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla Oliwii.

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 – + Wanda, Stanisław DANIEL, Stanisław DZIK.

______________________________________________________________

   

¦.P. Natalia ŁAGOWSKA zamieszkała przy ul. Niepodległo¶ci 5

                                   

_______________________________________________________________

26.04.2015

 

Marcin KOPCIEWICZ, kawaler z par. p.w. ¶w. Jadwigi Królowej w Lublinie

i Katarzyna KOŁODZIEJ, panna z par. tut.

 

Piotr ŁUKASIK, kawaler z par. p.w. ¶w. Stanisława w Lublinie

i Agnieszka KRĘBLASZ, panna z par. ¶w. Barbary w Łuszczowie

 

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do pi±tku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy ¶w.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

Nr konta bankowego:

PEKAO SA III O/Lublin

86 1240 2382 1111 0000 3901 9161


baner_sdm2016_lublin