PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA I TRIDUUM PASCHALNE

PROGRAM PIELGRZYMEK:

~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

  • Gorzkie żale w niedzielę o 17.15 z kazaniem pasyjnym, w ¶rodę o 17.30.
  • W wielkim Tygodniu modlitwa psalmami: od poniedziałku do ¶rody rano o 6.15 oraz po Mszy ¶w. wieczorowej; od czwartku do soboty rano o godz. 7.00; w niedzielę zmartwychwstania rano o godz. 5.15.
  • W Wielki Czwartek Msza o godz. 18.00 i adoracja do 21.00.
  • W Wielki Pi±tek Droga krzyzowa o godz. 17.00, Pocz±tek Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Adoracji Krzyża o godz. 18.00 i całonocna adoracja przy grobie.
  • Po¶więcenie pokarmów w Wielk± Sobotę od 8.00 do 14.00 i całodzienna adroacja
  • Wigilia Paschalna w sobotę o 20.00 i całonocna adoracja.
  • Rezurekcja o godz. 6.00.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

12.04 - Intencje mszalne: Strona Główna

12.04 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

12.04 - Ogłoszenia duszpasterskie dział: Ogłoszenia Parafialne

archiwum


VI Niedziela Wielkiego Postu – 13 IV 2014 r. NIEDZIELA PALMOWA                                                        

        7.00 –    Dziękczynna z racji 50 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Ewy, oraz dla Weroniki i Krzysztofa BANACHÓW.

        7.00 – + Regina, Jan, ++ LEWANDOWSKICH.

        9.00 – + Janusz MAMCARZ (9 r.)

        9.00 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

        9.00 – + Zofia (21 r.), Antoni (13 r.), ++ DEJKÓW, Elżbieta, Andrzej.

G   10.30 – + Emilia, Mieczysław, ++ JÓZEFACKICH.

G   10.30 – + Otylia (4 r.), Waldemar SAMOLEJ.

G   10.30 – + Stanisław GŁAZIK (10 r.), Antonina, Władysław.

      12.00 –    Zbiorowa

                  1. Dziękczynna z racji 15 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Elżbiety i Włodzimierza.

                  2. Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.

                      dla członkiń Kółka Różańcowego p.w. ¶w. Bernadetty, ich rodzin,

                      oraz za dusze zmarłych sióstr: + Janina KUBISZEWSKA,

                     + Cecylia KOWALCZYK, Urszula NALEWAJEK, Maria BARSZCZYK,

                     + Helena CHMIELEWSKA, Janina SOBOLEWSKA,

                     + Elżbieta KACZANOWSKA.

                 3. Dziękczynna za udan± operację i powrót do zdrowia z pro¶b±

                      o potrzebne łaski dla Anny MASOWSKIEJ.  

                 4. + Jan JEDLIŃSKI.

                 5. + Józef KAPROŃ.

                 6. + Stefania (2 r.), ++ SZYMANIAKÓW.

                 7. + Jan KOSOWSKI (28 r.), Henryk ŁAPA (21 r.)

                 8. + Alina (8 r.), Zdzisław, ++ DYJAKÓW, Monika ŁAWICKA.

                 9. + Jan KOWALCZYK (4 r.)

               10. + Marian LESZEK (10 m.)

               11. + Krzysztof LUBAŃSKI (1 m.)

      18.00 – + Jan JĘDRYCH (11 r.), Stefan, Stanisława, Marianna, Andrzej,

                     + Władysław, ++ HEJDUKÓW, Zofia PLAK, Danuta.

 

Wielki Poniedziałek – 14 IV 2014 r.

        7.00 – + Stanisław (42 r.), ++ ORŁÓW, ¦WIˇTKÓW.

        7.00 – + Janina KIELER (16 r.)

        7.30 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

      18.00 –    Dziękczynna z racji 40 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       opiekę M.B. i zdrowie dla Haliny i Krzysztofa ANDRYSIUKÓW.

      18.00 – + Stanisław POKRZYWA (13 r.)

      19.30 – + Barbara RACINOWSKA (1 r.), ++ z rodziny.

 

Wielki Wtorek – 15 IV 2014 r.

        7.00 – + Franciszka, Stefan, Józef, Tadeusz, Halina, ++ KAMIŃSKICH.

        7.30 – + Zdzisława (9 r.)

        7.30 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

        7.30 – + Danuta BISKUPSKA (15 r.)

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego.

 

Wielka ¦roda – 16 IV 2014 r.

        7.00 – + Tadeusz DROZD.

        7.30 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

        7.30 – + Ryszard ZAMOJSKI.

      18.00 – + Anna WO¬NIAK (6 r.), Stanisława PACHUCY (8 r.)

      18.00 – + Sławomir SKIBA (3 m.)

      18.00 – + Maria WILCZEK (3 r.)

 

Wielki Czwartek – 17 IV 2014 r.

      18.00 –    Za Parafian

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla mieszkańców bloku przy ul. Krokusowej 4

                       z racji nawiedzenia rodzin przez obraz M.B. Częstochowskiej.

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.

                       dla kapłanów posługuj±cych i zwi±zanych z nasz± parafi±.

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla kapłanów posługuj±cych i zwi±zanych z nasz± parafi±.

      18.00 –    Dziękczynna z racji 10 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla Izabeli i Sebastiana WAWRUCHÓW, oraz ich dzieci.

      18.00 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

      18.00 – + Antoni, Halina DZIURDZIK.

 

Wielki Pi±tek – 18 IV 2014 r.

      18.00 –    Liturgia Męki Pańskiej.

 

Wielka Sobota – 19 IV 2014 r.  

      20.00 – + Stanisław DRWAL (3 r.)

      20.00 – + Stanisława, Stanisław, Edward, Jadwiga, Franciszka, Jadwiga,

                     + Tadeusz, Andżelika, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

      20.00 – + Józef (40 r.), Zofia.

      20.00 – + Dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

      20.00 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

      20.00 – + Elżbieta, Helena, Danuta, Zdzisława, Henryk, Kurt, Stefan,

                     ++ ¦WIECÓW, Maria MARGOWSKA, Jadwiga, Stefan,

                     ++ KRUDOWSKICH, Wanda KRZYŻANOWSKA.

      20.00 – + Władysław (14 r.), ++ NOWOSADÓW.

      20.00 – + Sławomir SKIBA (3 m.)

 

Niedziela – 20 IV 2014 r. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE                                                        

        6.00 –    Zbiorowa do Chrystusa Zmartwychwstałego.

        9.00 – + Stefania WÓJCIK (30 r.)

        9.00 – + Tadeusz STRUCZYK (greg.)

        9.00 –    Dziękczynna z racji 21 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       dary Ducha ¦w. i zdrowie dla Pawła.

G   10.30 – + Arkadiusz, Kazimierz KACZOROWSCY, Janina(28 r.), Jan MAZUR,

                     + Bożena FLIS (1 r.)

G   10.30 – + Czesław KURA (1 r.)

G   10.30 –    Dziękczynna z racji 40 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i potrzebne łaski dla Jadwigi i Jerzego WASIKÓW, oraz ich rodziny.

      12.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Janiny RYBKI  z racji 85 r. ur.,  jej prawnuczki Paulinki z racji 8 r. ur.,

                       oraz dla Martynki i Adasia.  

      12.00 –    Dziękczynna z racji 40 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Haliny i Ryszarda SKRZYPKÓW.

      18.00 –    Dziękczynna z racji r. ur. i imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Agnieszki SUSZEK.

______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

06.04.2014

 

Michał FLIS kaw. z par. p.w. Podwyższenia Krzyża ¦więtego w Piaskach

i Jolanta BISIAKOWSKA panna z par. p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

                                                                                            w Ostrowie Lubelskim

 

Bartosz KAWECKI kaw. z par. p.w. ¶w. Stanisława B.M. w Lublinie

i Dorota SZUBARCZYK panna z par. tut.

 

13.04.2014

 

Hubert Mirosław BANACH kaw. z par. tut.

i Katarzyna KAZEK panna z par. p.w. ¶w. Andrzeja Boboli w Lublinie

 

Łukasz JANASZ kaw. z par. tut.

i Ewelina MAZIARZ panna z par. p.w. Matki Ko¶cioła w Dębie

 

Paweł BIENIEK kaw. z par. tut.

i Monika MAJEWSKA panna z par. p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

 

 

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com