~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

  • Zapraszamy na konferencje wielkopostne, które pomog± w przygotowaniu do ¦wiat Paschalnych. Konferencje prowadzone będ± w każd± niedzielę po wieczornej Eucharystii.
  • Spotkanie Akcji Katolickiej w ¶rodę ( 4.III ) o godz. 19.00.
  • W tym tygodniu I Czwartek, I Pi±tek i I Sobota miesi±ca. W I Pi±tek przed południem odwiedzamy chorych z posług± sakramentaln±. W tym dniu spowiedĽ dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00, a o 16.30 dodatkowa Msza.
  • Po¶więcenie ksi±żeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowuj±cych się do I Komunii ¶w. w przyszł± niedzielę na Mszy ¶w. o godz. 10.30 w dolnym ko¶ciele.
  • Nabożeństwa Wielkopostne: Gorzkie Żale w ¶rody o godz. 17.15 i w niedziele z kazaniem pasyjnym również o godz. 17.15. Droga Krzyżowa w pi±tki o godz. 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych i po Mszy ¶w. wieczorowej dla młodzieży.
  • Jest lutowy numer naszego miesięcznika „Głos ¶w. Antoniego”, a w nim wiele informacji i zdjęć z życia naszej wspólnoty, plan rekolekcji wielkopostnych i prezentacja sylwetki księdza rekolekcjonisty.
  • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty i ¶wiatło do Grobu Pańskiego, można je składać do puszki stoj±cej na stopniach ołtarza.
  • W przyszł± niedzielę (8.III) go¶cić będziemy Księdza z Ukrainy.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

28.02 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

28.02 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

28.02 - Intencje mszalne: Strona Główna

22.02 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

21.02 - Intencje mszalne: Strona Główna

16.02 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

14.02 - Intencje mszalne: Strona Główna

archiwum


II Niedziela Wielkiego Postu – 1 III 2015 r.

        7.00 – + Zdzisław (35 r.), Anna, Władysława, Józef.

        7.00 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        9.00 – + Helena. Wiktor, Jan, Seweryna, ++ SŁAWIŃSKICH,

                    + Ryszard ZAMOJSKI.

        9.00 – + Aleksander WICHA (greg.)

        9.00 – + Krystyna DYBALSKA (greg.)

G   10.30 – + Stanisław CHOINA (11 m.)

G   10.30 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski

                        i zdrowie dla Patryka z racji 19 r. ur.,

                        oraz dla Ewy i Dariusza z racji 20 r. ¶lubu.

D   10.30 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Damianka z racji 2 r. ur., oraz dla Darii.

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Za Papieża Franciszka, za kapłanów, misjonarzy, o nowe powołania

                       do służby w Ko¶ciele i do Żywego Różańca, za Ojczyznę,

                       o pokój na ¶wiecie, za katolickie ¶rodki przekazu.

                2.    Dziękczynna z racji 5 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Antoniego.

                3.    O łaskę zdrowia dla chorych kapłanów.

                4.    Dziękczynna z racji 47 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       dary Ducha ¦w. i zdrowie dla Tadeusza.  

                5.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Krystyny STERNIK wieloletniej zelatorki Kółka Różańcowego

                       p.w. Naj¶więtszego Zbawiciela, oraz dla jej rodziny.

                6.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Eweliny z racji 21 r. ur., oraz dla Kazimiery z racji imienin.

                7.    Dziękczynna za szczę¶liwy przebieg operacji, z pro¶b± o udan±

                       kolejn± operację, oraz potrzebne łaski i zdrowie dla Zbyszka.

                8. + Władysław (23 r.), Natalia, ++ WÓJCIKÓW, SKIBÓW,

                    + Piotr DOLATOWSKI, Kazimierz PAROL.

                9. + Helena GOSPODAREK (imieninowa)

              10. + Ryszard (4 r.), Kazimierz, Maria, ++ KOZIOŁÓW.

              11. + Kazimiera, Edward, Zbigniew, ++ GRABOWSKICH.

 

      18.00 – + Marian SAMUŁA (11 m.)

 

Poniedziałek – 2 III 2015 r.

        7.00 – + Helena, Kurt ¦WIECA.

        7.00 – + Krystyna DYBALSKA (greg.)

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 – + Weronika (9 r.), ++ SZYMCZAKÓW, BUDZYŃSKICH.

      18.00 – + Wanda (6 r.), Władysława, Jan.

      18.00 – + Helena, Kazimierz STUCE.

      18.00 – + Aleksander WICHA (greg.)

 

Wtorek – 3 III 2015 r.

        7.00 – + Krystyna DYBALSKA (greg.)

        7.00 – + Kazimierz MARKOWSKI (imieninowa)

        7.30 – + Kazimierz (imieninowa), ++ CZERSKICH, CIOKÓW.

        7.30 – + Aleksander WICHA (greg.)

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Kazimiery PIRÓG z racji imienin.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego

 

¦roda – 4 III 2015 r. ¦W. KAZIMIERZA.

        7.00 – + Krystyna DYBALSKA (greg.)

        7.00 – + Kazimierz, Janina, Jan KRYŃSCY.

        7.30 – + Aleksander WICHA (greg.)

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 – + Tomasz ZBĘK (30 dz.)

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                        dla Aliny z racji 60 r. ur., oraz dla Kazimierza z racji imienin.

      18.00 – + Teresa (4 r.), Władysława, ++ BARANOWSKICH.

 

I Czwartek – 5 III 2015 r.

        7.00 – + Ludwik MARZĘDA (32 r.), Marianna, Józef, Tekla, Stanisława, Jan,

                     + Filip, Józefa.

        7.30 –    O ¶więto¶ć dla kapłanów, oraz o nowe powołania

                       do służby w Ko¶ciele.

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 – + Katarzyna (13 r.), Władysław, Aleksandra, ++ KLINÓW.

        7.30 – + Franciszek ANDRZEJCZAK (10 r.)

      18.00 – + Aleksander WICHA (greg.)

      18.00 – + Helena i Wacław ABRAMOWICZ.

 

I Pi±tek – 6 III 2015 r.

        7.00 – + Stanisław, Bronisława, Ryszard ORACZEWSCY.

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 – + Helena (26 r.), Zofia, Jan, Stanisława, Józef,

                    ++ WÓJCIKÓW, WARDÓW.

      16.30 – + Aleksander WICHA (greg.)

      18.00 – + Katarzyna (20 r.), Stanisław MASŁOWSCY.

      18.00 – + Stanisław (43 r.), ++ CYLIŃSKICH, CHWEDECZKÓW.

 

I Sobota – 7 III 2015 r.

        7.00 – + Janina i Jerzy NAWROWSCY.

        7.00 – + Marian (3 r.), ++ ŻMUDÓW, RÓŻAŃSKICH.

        7.30 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        7.30 – + Aleksander WICHA (greg.)

      18.00 – + Marian, Julia, Jan, Bronisław, Jerzy,

                     ++ WASILUKÓW, GLINIANKÓW, BAŁKOWCÓW, NITYCHORUKÓW.

      18.00 – + Kazimiera i Wacław WOŁOSZYN.

 

III Niedziela Wielkiego Postu – 8 III 2015 r.

        7.00 – + Edward KUTYMA (24 r.), Halina, Antoni, Wanda, Stanisław, Helena.

        7.00 – + Ryszard GĘCA (greg.)

        9.00 – + Janusz TWARDOWSKI (11 r.),

                    + Janina, Władysław CZARNOCCY (41 r.)

        9.00 – + Aleksander WICHA (greg.)

        9.00 – + Jan, Genowefa KRZEWIŃSCY.

G   10.30 – + Kazimierz, Władysława, Julian, ++ OWCZARSKICH.

G   10.30 – + Stanisław (33 r.), Zofia (35 r.), Alina (3 r.), ++ PASIERBIAKÓW,

                     + Jan (38 r.), Natalia (21 r.), ++ KOSTECKICH,

                     + Janina (3 r.), Lucjan (22 r.), ++ NOSKÓW.

D   10.30 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski

                        i zdrowie dla Jakuba z racji 7 r. ur., oraz dla Nataniela z racji 3 r. ur.

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 – + Zofia (8 r.), ++ SUTKOWSKICH, KOWALCZYKÓW.

______________________________________________________________

      

¦.P. Andrzej MOLIK zamieszkały przy ul. Daszyńskiego 13

¦.P. Bolesław KRYCZKA zamieszkały przy ul. Daszyńskiego 11

                                               

_______________________________________________________________

01.03.2015

 

Bartłomiej MAJSTRAK cyw. zw. z par. p.w. ¶w. Michała

                                                                                        w Ostrowcu ¦więtokrzyskim

i Agnieszka MAJSTRAK z d. PYTLIŃSKA cyw. zw. z par. tut.

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do pi±tku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy ¶w.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

Nr konta bankowego:

PEKAO SA III O/Lublin

86 1240 2382 1111 0000 3901 9161